Lietotu transportlīdzekļu izsole

2019-08-01

SIA "Jelgavas novada KU" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu.

Izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar Izsoles noteikumu transportlīdzekļu sarakstā norādīto kontaktpersonu. Izsoles dalībniekiem pieteikums dalībai izsolē jāveic līdz 2019.gada 14.augustam, veicot iemaksu nodrošinājuma summas apmērā. Izsole notiks 2019.gada 15.augustā plkst. 10:30, SIA "Jelgavas novada KU" birojā, Lielā iela 5/7, Jelgava (2.stāvā).