Mainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

2021-08-30

No 2021.gada 1.septembra tajā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kāda tā bija līdz 2021.gada 30.jūnijam, jeb Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos tiek paaugstināta maksa par sauso sadzīves atkritumu izvešanu. Maksa pieaugums ir 18,47% un turpmāk tā būs 21,94 eiro/m3 bez PVN, jeb 26,55 ar PVN.

Maksas paaugstināšana saistīta ar vairākiem faktoriem: no 2021.gada 1.janvāra no 50 eiro/t uz 65 eiro/t pieauga Dabas resursu nodoklis, savukārt no 1.jūlija tika paaugstināta maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. 

Tarifa pieauguma pārrēķins vienkāršā matemātikā bez PVN:

  • 120 litru konteinera izvešana līdz šim maksāja 2,22 eiro par vienu reizi, no 1.septembra - 2,63 eiro, 
  • 240 litru konteinera izvešana līdz šim maksāja 4,44 eiro par reizi, no 1.septembra - 5,27 eiro.

Diemžēl jāatzīst, ka atkritumu tarifs turpinās pieaugt arī nākotnē. Lai pēc iespējas vairāk motivētu cilvēkus šķirot atkritumus, likumdevējs paredzējis ik gadu ievērojamu dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Ja no 2021.gada pirmā janvāra DRN likme ir 65 eiro/t, tad 2022.gadā tā būs 80 eiro/t, bet 2023.gada jau 95 eiro/t. Visticamāk, tā turpinās augt arī nākamajos gados, tādēļ vienīgais veids, kā nemaksāt vairāk, ir atkritumus šķirot.

SIA "Jelgavas novada KU" nodrošina atkritumu šķirošanu ciematos un citās apdzīvotās vietās, veidojot atkritumu šķirošanas punktus, kuros jebkurš Jelgavas novada iedzīvotājs var nogādāt sašķirotos atkritumus. Kopējais atkritumu šķirošanas punktu skaits SIA "Jelgavas novada KU" atkritumu apsaimniekošanas zonā pārsniedz 70, un tur izvietoti gandrīz 200 šķiroto atkritumu konteineru.

Arī turpmāk SIA "Jelgavas novada KU" plāno palielināt atkritumu šķirošanas punktu skaitu savā apkalpes zonā, ja šāda vajadzība radīsies. Šo punktu skaitu, atrašanās vietas un konteineru daudzumu nosaka attiecīgā pagasta pārvalde. Tas nozīmē, ka ar ierosinājumiem par jaunu atkritumu šķirošanas punktu izveidošanu aicinām vērsties pie pagasta pārvaldnieka.

SIA "Jelgavas novada KU" apsver iespēju piedāvāt šķiroto atkritumu konteinerus arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ciematos, tomēr jāapzinās, ka māju īpašniekiem nāksies uzņemties atbildību, ka konteineros tiek ievietoti tikai atbilstoši šķiroti atkritumi, pretējā gadījumā rēķinoties ar būtiskiem līgumsodiem.

Neraugoties uz to, ka periodiski tiek saņemti lūgumi - nodrošināt šķiroto atkritumu konteinerus arī individuālajās mājās, tuvākajā laikā šāds pakalpojums piedāvāts netiks. Ir jāsaprot, ka jau šobrīd atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas pārsniedz 56% no kopējām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Ja papildus jau nešķiroto atkritumu savākšanai, nāktos katrā lauku viensētā vākt arī šķirotos atkritumus, loģistikas izmaksas ievērojami pieaugtu. Turklāt, rūpējoties par dabu, šķirojot atkritumus, tā tiktu piesārņota ar CO2 izmešiem, ko rada autotransports, atkritumu savācot.

Viens no pakalpojumiem, kuru savā apkalpes zonā turpina piedāvāt SIA "Jelgavas novada KU", ir lielgabarīta atkritumu, sadzīves tehnikas un nolietoto vieglo automašīnu riepu savākšana. Atsevišķa maksa par šo pakalpojumu netiek iekasēta, jo visas izmaksas par šo atkritumu savākšanu, sašķirošanu un nogādāšanu poligonā, ir ietveras atkritumu tarifā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji minētos atkritumus var novietot blakus sadzīves atkritumu konteineriem, kur tie dažu dienu laikā tiek savākti, savukārt individuālo māju iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus var nogādāt uz norādītajām vietām vai pieteikt šo atkritumu izvešanu tiek no dzīvesvietas.