Nupat noslēgušies divi būtiski vidi uzlabojoši darbi – Lielplatonē un Staļģenē!

2024-04-19

SIA "Jelgavas novada KU" turpina novadā esošo infrastruktūras objektu remontu un jaunu izbūvi

Vides kvalitātes uzlabošana ir saimnieciskās darbības ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums Jelgavas novadā. Kvalitatīva dzīves vide veicina teritoriju attīstību un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pabeigta dziļurbuma izbūve Lielplatonē
2023. gada novembrī SIA "Jelgavas novada KU" sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību uzsāka īstenot projektu "Jauna dziļurbuma būvprojekta izstrāde, izbūve un apsaiste (pieslēgšana pie esošām atdzelžošanas iekārtām), un esošā dziļurbuma tamponāžas darbi Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā".

Iepirkuma procedūras rezultāta kā darbu veicējs tika izvēlēts uzņēmums SIA "TOTAS". Būvdarbi ritēja ilgāk kā sākotnēji plānots. Tam par iemeslu bija sarežģītā ģeoloģiskā situācija un gaisa temperatūras pazemināšanās zem -7°C. Lai saglabātu augstu darbu veikšanas tehnisko izpildījumu, pie šādas gaisa temperatūras darbus veikt nebija iespējams.

SIA "Jelgavas novada KU" veica pārbūves un uzlabošanas darbus Lielplatones ciema ūdens sagatavošanas stacijai, kur tika uzstādītas jaunas reversās osmozes membrānas. Iepriekšējos gados šī iekārta ūdens sagatavošanas stacijā netika darbināta, tādēļ tai bija jāuzstāda jaunas filtru membrānas, atdzelžošanas filtriem jānomaina filtrējošais materiāls. Šobrīd jaunais dziļurbums strādā ar pilnu jaudu, nodrošinot nepieciešamo Lielplatones un Sidrabes ciema ūdens patēriņu un ūdens padeves spiedienu trasē, sniedzot kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu.

Staļģenē pilnībā atjaunots pašteces kanalizācijas cauruļvada posms

SIA "Jelgavas novada KU" 2024.gada martā veica vērienīgus remontdarbus Staļģenes ciemā, Cepļu ielā aiz veikala TOP, pilnībā atjaunojot pašteces kanalizācijas cauruļvadu 275 metru posmā.

Kanalizācijas posms jau vairāku gadu garumā bija tehniski sliktā stāvoklī, bet šogad tika konstatēti vairāki trases iegruvumi, tādēļ izmantot šo cauruļvadu ekspluatācijā vairāk nebija iespējams.

Šis kanalizācijas trases posms ir ļoti nozīmīgs sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu posms, kas uzņem notekūdeņu slodzi no Staļģenes ciema un Dzirnieku ciema, tāpēc remontdarbi tika uzsākti nekavējoties.

Šobrīd būvdarbi ir pilnībā pabeigti un cauruļvads ir nodots ekspluatācijā.