Ozolniekos izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli teju 200 mājsaimniecībām

2023-09-18


Jelgavas novada Ozolniekos šovasar noslēgusies vērienīga ūdenssaimniecības attīstības projekta, kura ietvaros izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli gandrīz 200 mājsaimniecībām, īstenošana.

Darbus ceļu būves firma SIA "Binders" Ozolniekos uzsāka 2021. gada maijā. Būvdarbi vienlaikus notika plašā teritorijā, aptverot vairāk nekā 20 ielas. Projekta ietvaros izbūvēti 7 km gari ūdensapgādes tīkli, 6,5 km gari sadzīves kanalizācijas tīkli, 2,2 km gari lietus ūdens kanalizācijas tīkli, izveidotas piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Pēc komunikāciju izbūves ielām 5,6 km garumā ieklāts asfalta segums. Kā arī uzstādīti 67 jauni ielas apgaismojuma balsti un gaismekļi.

Projekta realizācija bija sadalīta četrās kārtās, aptverot Zvaigžņu, Vītolu, Liepu, Plēsuma, Rubeņu, Puķu, Sporta, Eglaines, Aveņu, Lapu, Jelgavas, Dārza, Oktobra, Nākotnes, Bērzu, Pavasara, Meža, Avotu, Iecavas un Pļavu ielu. Taču būvniecība lielākā vai mazākā mērā paralēli notika visu projektā paredzēto kārtu ietvaros, proti, darbi vienlaikus notika plašā teritorijā, skarot lielu skaitu mājsaimniecību.

Atgādinām, ka iepriekš minēto ielu, kā arī Rīgas, Ziedoņa, Celtniecības, Spartaka un Stadiona ielas iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumu par pieslēgšanos izbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem līdz šī gada 1.oktobrim. Vairāk par pieteikšanās kārtību https://www.jelgavasnovads.lv/lv/jaunums/aicinam-dzivojamo-maju-ipasniekus-pieslegties-centralizetajai-kanalizacijai-lidz-2023-gada-1-oktobrim.

Būvniecība veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 ''Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Jelgavas novadā" ietvaros. Būvdarbus veica ceļu būves firma SIA "Binders" par kopējo summu 6 559 490,88 eiro.

Kopējās pašvaldības projekta izmaksas ir 4 212 540,22 eiro, no tiem Valsts kases aizņēmums - 3 580 659 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums - 6 318 81,22 eiro. SIA "Jelgavas novada KU" kopējās projekta izmaksas ir 2 346 950,66 eiro, no tiem Eiropas savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1 077 423,00 eiro, savukārt aizņēmums Valsts kasē - 1 269 527,66 eiro.