Par apkures sezonas uzsākšanu

2022-09-30

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka apkures pieslēgšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, centralizēti plānots uzsākt š. g. oktobrī. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā siltumenerģijas sadārdzinājumu.

Kas jādara, lai dzīvojamai mājai pieslēgtu apkuri ātrāk?

SIA Ozolnieku KSDU un SIA Jelgavas novada KU apsaimniekošanā esošajām mājām iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir tiesīga iesniegt mājas pilnvarota persona. Ja pilnvarotās personas dzīvojamai mājai nav, tad iesniegumu apkures pieslēgšanai apliecina 50% + 1 dzīvokļu īpašnieku paraksts.

Pārējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par siltuma pieslēgšanu ir jāsazinās ar savas mājas apsaimniekotāju, kurš attiecīgi veiks pieteikumu SIA Ozolnieku KSDU.

Iestāžu, uzņēmumu pieslēgšana pie siltuma apgādes

Iestāžu un uzņēmumu pieslēgšanai siltuma padeves uzsākšanai iestādes/uzņēmuma atbildīgo personu lūdzam informēt par vēlmi uzsākt apkures sezonu uz uzņēmuma e-pastu jnku@jnku.lv

Apkures pieslēgšana dzīvojamās mājās, par kurām būs saņemti iesniegumi par apkures pieslēgšanu, tiks veikta rindas kārtībā.

Ja pēc apkures pieslēgšanas dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru lūdzam sazināties ar Jūsu mājas apsaimniekotāju par apkures sistēmas atgaisošanu.

Papildus informācija pa tālr. 8848, e-pasts jnku@jnku.lv