Par Lielplatones ūdensapgādes sistēmu

2022-11-11

Šī gada 8. novembra rītā Lielplatones ciemā tika pārtraukta ūdens sagatavošanas stacijas darbība, jo ūdensapgādes sistēmā tika konstatēts dzeramā ūdens piesārņojums. Lai izprastu esošo situāciju, tika veikta no urbuma izplūstošā ūdens testēšana. No dziļurbuma tika demontēts sūknis un uzsākta šī urbuma skalošana. Diemžēl, pēc nepilnu 24 stundu skalošanas, saduļķojums nemazinājās, kā arī saņemtais testēšanas pārskats liecināja, ka urbumā ieplūst ūdens no cita pazemes ūdens nesošā horizonta. Konsultējoties ar ģeologu, tika secināts, ka esošā dziļurbuma apvalkcaurules sienas ir bojātas un urbums turpmāk vairs nav izmantojams.

Lai īslaicīgi nodrošinātu iedzīvotājiem dzeramo ūdeni, ciematā tika uzstādīta ūdens ņemšanas muca.

Piedāvājumu par dzeramā ūdens pagaidu nodrošināšanu izteica vietējais uzņēmējs, kurš deva atļauju pieslēgties viņa īpašumā esošajiem privātajiem ūdensapgādes tīkliem. Šajā ūdens sagatavošanas sistēmā ir uzstādīti ūdens atdzelžošanas filtri, kā arī reversā osmoze, kas dzeramā ūdens kvalitāti nodrošina atbilstoši 2017.g. 14. novembra LR MK noteikumu Nr. 671 prasībām "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".

Lai pieslēgtos šim ūdensapgādes tīklam, tika izbūvēts aptuveni 140m pagaidu ūdensvada pieslēgums un no 9. novembra vakara centralizētā ūdensapgāde Lielplatones un Sidrabes ciemu iedzīvotājiem ir atjaunota.

Tā kā šis ir pagaidu risinājums, SIA "Jelgavas Novada KU", sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, meklē iespēju nodrošināt ciematu iedzīvotājus ar pastāvīgāku ūdens ieguves avotu.