Par siltumenerģijas tarifiem iedzīvotājiem Jelgavas novada ciemos

2022-09-13

SIA "Ozolnieku KSDU" kā centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs, ir sagatavojis informāciju par siltumenerģijas patēriņu:

Ziemas aukstākajā mēnesī 1 MWh siltumenerģijas atbilst aptuveni:

  • 50 m2 dzīvokļa patēriņam nerenovētā, energoneefektīvā mājā.
  • 80 m2 dzīvokļa patēriņam renovētā, energoefektīvā mājā.

Prognozējamo tarifu kopsavilkums Jelgavas novada ciemos ar centralizēto siltumapgādi

*) prognozējamā dabasgāzes cena oktobrī:

  • Augusts (fakts) - 171,58 EUR/MWh + tirgotāja uzcenojums (20 - 30 EUR/MWh);
  • Septembris (fakts) - 233,83 EUR/MWh + tirgotāja uzcenojums;
  • Oktobris (prognoze) - 274,87 EUR + tirgotāja uzcenojums.

Prognozējamo tarifu skaidrojums:

CENTRALIZĒTĀS APKURES SITĒMAS (CAS):

Ozolnieki

Esošais tarifs 100,38 EUR/MWh (kopš 01.03.2022.).

Līdz 2023. gada janvārim nav plānots mainīt siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iedzīvotājiem (ja īpašumā nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts apkures sadārdzinājuma segšanai 50 % apmērā no sadārdzinājuma virs 68 EUR/MWh. Tas nozīmē, ka valsts segs pusi no 32,38 EUR sadārdzinājuma, un iedzīvotājam viena siltumenerģijas MWh izmaksās 84,19 EUR.

2023. gada sākumā plānots aizvietot dabasgāzes kurināmo ar granulu kurināmo. Paredzams, ka siltumenerģijas tarifu apkures sezonas noslēgumā būs iespējams samazināt. 

Kalnciems

Esošais tarifs ir divdaļīgs (fiksētās izmaksas + maksa par kurināmo). Nākamās apkures sezonas sākumā centralizētajā siltumapgādes sistēmā plānots aizstāt dabasgāzi ar propāna gāzi, tādējādi spējot saglabāt esošo siltumenerģijas tarifu (ap 100 - 150 EUR/MWh kopš 1.02.2022.).

2023. gada sākumā plānota jaunas šķeldas katlu mājas būvniecība ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, tādējādi pilnībā aizvietojot dabasgāzi kā kurināmo. Paredzams, ka siltumenerģijas tarifu apkures sezonas noslēgumā būs iespējams samazināt. 

Āne

Esošais tarifs 156,23 EUR/MWh (kopš 1.03.2022.). Nākamās apkures sezonas sākumā centralizētajā siltumapgādes sistēmā plānots aizstāt dabasgāzi ar propāna gāzi, tādējādi spējot saglabāt esošo siltumenerģijas tarifu.

Iedzīvotājiem (ja īpašumā nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts apkures sadārdzinājuma segšanai 50 % apmērā no sadārdzinājuma virs 68 EUR/MWh. Tas nozīmē, ka valsts segs pusi no 88,23 EUR sadārdzinājuma, un iedzīvotājam viena siltumenerģijas MWh izmaksās 112,11 EUR.

2023. gada sākumā plānota jaunas šķeldas katlu mājas būvniecība ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, tādējādi pilnībā aizvietojot dabasgāzi kā kurināmo. Paredzams, ka siltumenerģijas tarifu apkures sezonas noslēgumā būs iespējams samazināt. 

Brankas (Spartaka ielas rajons)

Esošais tarifs 148,84 EUR/MWh (kopš 1.03.2022.). Līdz 2023. gada janvārim nav plānots mainīt siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

Iedzīvotājiem (ja īpašumā nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts apkures sadārdzinājuma segšanai 50 % apmērā no sadārdzinājuma virs 68 EUR/MWh. Tas nozīmē, ka valsts segs pusi no 80,84 EUR sadārdzinājuma, un iedzīvotājam viena siltumenerģijas MWh izmaksās 108,42 EUR.

2023. gada sākumā plānota jaunas granulu katlu mājas būvniecība ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, tādējādi pilnībā aizvietojot dabasgāzi kā kurināmo. Paredzams, ka siltumenerģijas tarifu apkures sezonas noslēgumā būs iespējams samazināt. 

LOKĀLĀS APKURES SISTĒMAS (LAS):

Līvbērze (12 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas)

Norēķins tikai par dabasgāzi. Iedzīvotājiem (ja dzīvoklī nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts dabasgāzes iegādei, kas paredz 30 EUR atlaidi uz 1 patērēto MWh. Rēķins par siltumenerģiju būs atkarīgs no dabasgāzes cenas konkrētajā mēnesī. Iesniegts projekts atbalsta finansējuma saņemšanai jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas šķeldas katlu mājas izbūvei. Lai siltumenerģijas tirdzniecības gala tarifs būtu konkurētspējīgs, tiek gaidīta programma atbalsta saņemšanai trases izbūvei. Jaunas centralizētās siltumapgādes sistēmas projektu plānots īstenot 2023./2024. gadā. 

Brankas (Saules ielas rajons, 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas)

Norēķins tikai par dabasgāzi. Iedzīvotājiem (ja dzīvoklī nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts dabasgāzes iegādei, kas paredz 30 EUR atlaidi uz 1 patērēto MWh. Rēķins par siltumenerģiju būs atkarīgs no dabasgāzes cenas konkrētajā mēnesī.

Iesniegts projekts atbalsta finansējuma saņemšanai jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas granulu katlu mājas izbūvei. Lai siltumenerģijas tirdzniecības gala tarifs būtu konkurētspējīgs, tiek gaidīta programma atbalsta saņemšanai trases izbūvei.

Jaunas centralizētās siltumapgādes sistēmas projektu plānots īstenot 2023./2024. gadā 

Ozolnieki (daudzdzīvokļu dzīvojamā māja - Aizupes 4)

Norēķins tikai par dabasgāzi. Iedzīvotājiem (ja dzīvoklī nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts dabasgāzes iegādei, kas paredz 30 EUR atlaidi uz 1 patērēto MWh. Rēķins par siltumenerģiju būs atkarīgs no dabasgāzes cenas konkrētajā mēnesī.

Iedzīvotājiem ieteicams lemt par katliekārtas nomaiņu un pāreju uz alternatīvu kurināmo. Esošajam gāzes apkures katlam beidzies ekspluatācijas termiņš un tehnoloģija ir neefektīva. 

Tetele (2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas)

Norēķins tikai par dabasgāzi. Iedzīvotājiem (ja dzīvoklī nav reģistrēta saimnieciskā darbība), pienāksies valsts atbalsts dabasgāzes iegādei, kas paredz 30 EUR atlaidi uz 1 patērēto MWh. Rēķins par siltumenerģiju būs atkarīgs no dabasgāzes cenas konkrētajā mēnesī.