Parādu nomaksas līgumi vairs netiks slēgti

2019-06-30

Ņemot vērā, ka jau vairākus mēnešus sekmīgi norit sadarbība ar ārpustiesas parādu piedziņas kompāniju SIA "Intrum Latvija", no 2019.gada 1.jūlija vairs netiks slēgti parādu nomaksas līgumi. Līdzšinējā prakse, JNKU slēdzot līgumus par parāda atmaksu ilgākā laika termiņā, rada sarežģījumus un pārpratumus parādu administrēšanā. Tāpat jāatzīst, ka līdz šim noslēgtās vienošanās tiek pildītas vāji. Lielākā daļa parādnieku šādas vienošanās noslēdz tikai skata pēc, un jau pēc mēneša vai diviem pārtrauc maksājumus. Šādos gadījumos bezjēdzīgi tiek noslogots JNKU personāls, gan apkopojot nepieciešamo informāciju par parādu, gan sagatavojot līgumus.

Aicinām klientus, kuru parādu piedziņa ir atdota SIA "Intrum Latvia" par visiem jautājumiem, kas saistīti ar parādu nomaksas atlikšanu, vienoties ar šīs kompānijas speciālistiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka līdz šim noslēgtās vienošanās par parādu atmaksu, pie nosacījuma, ja šīs vienošanās nosacījumi tiek pildīti, ir spēkā tikai attiecībā uz prasības iesniegšanu tiesā par parāda piedziņu, bet neattiecas uz parādu piedziņu ārpustiesas kārtībā. Līdz ar to SIA "Intrum Latvija" tiks nodota informācija arī par šiem parādniekiem.

SIA "Jelgavas novada KU" aicina visus klientu savlaicīgi norēķināties par pakalpojumiem. Īpaši brīdinājumi par parāda piedziņas nodošanu ārpustiesas piedziņas kompānijām, turpmāk netiks sūtīti. 

Informācija par parādiem, kuru maksāšanas termiņš kavēts vairāk, kā 3 mēnešus, bez brīdinājuma tiks nodota piedziņai SIA "Intrum Latvia".