Paziņojums par atkārtotu transportlīdzekļa izsoli

2019-01-09

SIA "Jelgavas novada KU" pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu:

  • Transportlīdzekli - kravas atkritumvedēju - MAN, 28.314, izlaiduma gads - 2001
  • Nosacītā cena - 3634.00 EUR
  • Nodrošinājuma summa - 370.00 EUR
  • Izsoles solis - 200.00 EUR

Izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar Izsoles noteikumu transportlīdzekļu sarakstā norādīto kontaktpersonu. Izsoles dalībniekiem pieteikums dalībai izsolē jāveic līdz 2019.gada 21.janvārim, veicot iemaksu nodrošinājuma summas apmērā. Izsole notiks 2019.gada 22.janvārī plkst. 10:30, SIA "Jelgavas novada KU" birojā, Lielā iela 5/7, Jelgava (2.stāvā).

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta kontā līdz 2019.gada 21.janvārim plkst.23.59.