Pieaugs sadzīves atkritumu savākšanas tarifs

2021-11-26

2021.gada oktobrī sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā «Brakšķi» apstiprināti jauni tarifi. Pamatojoties uz to, Jelgavas novada teritorijā no 1. decembra pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Situācijā, kad tiek apstiprināts jauns tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājam līdz ar tarifa spēkā stāšanās dienu ir jāveic izmaiņas pakalpojumu saņēmējiem piemērojamajā tarifā. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 21. oktobra lēmumu ir apstiprinājusi jaunu tarifu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā «Brakšķi». Periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim tarifs būs 73,61 EUR/t bez PVN, bet no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim - 80,60 EUR/t bez PVN. 

Ņemot vērā pakalpojumu sniedzēja izmaksu kāpumu, tiek palielinātas arī nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas Jelgavas novada Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasta iedzīvotājiem, kur pakalpojumu nodrošina SIA «Jelgavas novada KU». 

No 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim aprēķinātais tarifs būs 22,03 EUR/m3 bez PVN, bet sākot no 01.01.2022. - 22.96 EUR/ m3 bez PVN. Pašlaik tarifs ir 21,94 EUR/ m3 bez PVN.