Rēķinus aicinām apmaksāt savlaicīgi

2022-07-07

Vispirms SIA "Jelgavas novada KU" vēlas pateikties saviem klientiem, kuri par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi un regulāri, nekavējot maksājumus.

Diemžēl joprojām ir samērā daudz pakalpojumu saņēmēju, kuri uzskata, ka rēķini par mājokli (īri, kopīpašuma pārvaldīšanu vai komunālajiem pakalpojumiem) ir mazāk svarīgi par degvielas, saimniecības preču vai pārtikas iegādi, tādēļ maksājumus par mājokli nereti atliek uz vēlāku laiku. SIA "Jelgavas novada KU" aicina atcerēties, ka mājokļa maksājumi ir tikpat svarīgi kā visi citi maksājumi.

COVID-19 pandēmijas laikā, ņemot vērā iespējamās grūtības ar maksājumiem, SIA "Jelgavas novada KU" uz vairākiem mēnešiem apturēja līdz tam vairāku gadu garumā izveidojušos praksi - par parādu nodošanu ārpustiesas parādu piedziņai. Šis brīdis bija pietiekams arī SIA "Jelgavas novada KU" jaunajiem bijušā Ozolnieku novada klientiem, kuri ūdenssaimniecības pakalpojumus sāka saņemt 2022.gada februārī, un varēja savlaicīgi iepazīties ar rēķinos norādīto informāciju par sekām, kas iestājas, ja savlaicīgi nemaksā rēķinus.

Un nu, ar 2022.gada jūliju tiek atjaunota līdzšinējā kārtība - tātad - ja parāds netiek nomaksāts vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, tā piedziņa tiek nodota ārpustiesas parādu piedziņas kompānijai SIA "Intrum Latvia". No brīža, kad parāda piedziņu pārņem šī kompānija, nekādas vienošanās ar SIA "Jelgavas novada KU" vairs netiek slēgtas. Protams, arī parādu piedziņas kompānija par saviem pakalpojumiem papildus jau esošajam parādam, pierēķina arī savu atlīdzību.

Ja, neskatoties uz parādu piedziņas kompānijas darbībām, parāds netiks nomaksāts, SIA "Jelgavas novada KU" patur tiesības vērsties tiesā par parāda piedziņu.