SIA “Ozolnieku KSDU” beigs saimniecisko darbību

2024-03-27

Turpinās komunālo pakalpojumu kapitālsabiedrību apvienošana

Saskaņā gan ar secīgām darbībām administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, gan tiecoties efektivizēt komunālās saimniecības jomu, pašlaik apvienošana un reorganizācija norit komunālo pakalpojumu pašvaldības kapitālsabiedrībām – SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU". Saskaņā ar reorganizācijas plānu 2024. gada jūnijā tā noslēgsies un darbu turpinās jau apvienots komunālais uzņēmums SIA "Jelgavas novada KU"...