Strupdeguņu kapos izbūvētas kāpnītes līdz upei

JNKU speciālisti ir izbūvējuši koka kāpnītes Strupdeguņu kapsētas nogāzē līdz Platones upei. Tagad kapsētas apmeklētājiem būs ievērojami vieglāka un drošāka ūdens ņemšanas vieta