Aicinām darbā VIDES INŽENIERI

2023-03-31

Galvenie darba pienākumi:

 • patstāvīgi sagatavot vides monitoringa un vides aizsardzības pasākumu gada plānu, koordinēt tā izpildi, uzkrāt un kārtot darba izpildes apliecinājumus
 • pārraudzīt ķīmisko vielu un maisījumu reģistra kārtošanu;
 • pārraudzīt uzņēmuma apstiprinātās vides pārvaldības programmas un to realizāciju;
 • sagatavot saistošos darbības un statistikas pārskatus, informācijas apkopojumu vides pārskatam;
 • uzraudzīt darbībai saistošos normatīvos aktus, uzturēt normatīvo aktu reģistru, informēt par aktualitātēm un priekšlikumiem nozarē:
 • patstāvīgi izstrādāt darbam nepieciešamo un saistošo uzņēmuma iekšējo normatīvo dokumentu projektus;
 • organizēt, vadīt un nodrošināt efektīvu un operatīvu informācijas, dokumentu apriti un iekšējo komunikāciju starp uzņēmuma darbiniekiem vides pārvaldības jautājumos;
 • organizēt lietvedības dokumentu un protokolu lietvedību, kā arī uzturēt un pilnveidot attiecīgo dokumentu datu bāzes.
 • uzraudzīt un kontrolēt dezinfekcijas procesus ūdens sagatavošanas objektos un tīklos;
 • gatavot un ar attiecīgajām valsts institūcijām saskaņot normatīvajos aktos paredzētās Monitoringa programmas, kontrolēt to ievērošanu:
 • sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos e-vidē iesniegt statistikas pārskatu "2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu".
 • aprēķināt Dabas resursu nodokli, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos EDS vidē iesniegt pārskatus par Dabas resursu nodokli.
 • sniegt nepieciešamo informāciju ūdenssaimniecības projektu koordinatoram, periodisko pārskatu un monitoringu sagatavošanai.
 • saskaņot topogrāfiskos plānus un tehniskos projektus
 • konsultēt un sniegt rakstiskas atbildes pakalpojumu saņēmējiem par ūdenssaimniecības darbības saistītajiem jautājumiem;


Zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība vides inženierzinātnēs
 • pārzināt LR normatīvos aktus, MK noteikumus, kas attiecas uz nozares darbību;
 • padziļinātas iemaņas darbā ar datoru - MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Autocad
 • iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk kā 1 gads;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā (C) līmeņa 1.pakāpē;
 • spēja orientēties vides pārvaldības jautājumos un vides risku pārvaldības jautājumos;
 • entuziasms, precizitāte, godīgums, uz rezultātu orientēts darba stils, augsta atbildības sajūta, kā arī spēja novērtēt savstarpēji saistītus procesus un to ietekmējošas darbības;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja ātri mācīties un strādāt daudzpusīgā komandā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un iegūt praktisku pieredzi;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • atbildīgu un interesantu darbu perspektīvā uzņēmumā;
 • labus darba apstākļus un pilnu darba laiku.
 • Atalgojums no 1800 EUR līdz 2500 eur (Bruto)

Lūdzam CV sūtīt uz norādīto e-pasta adresi

Kontaktinformācija:

e-pasta adrese: jnku@jnku.lv;

tālrunis: 20037072

Juridiskā un faktiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. LV-3018