Tiek mainīta ūdens starpību sadalīšanas kārtība

2021-05-03

SIA "Jelgavas novada KU" jau ilgstoši saņem pārmetumus par ūdens patēriņa starpību, jeb tautā sauktu - "ūdens zudumu" sadalīšanu. Līdz šim klientu norēķinu sistēma pieļāva tikai vienu ūdens zudumu sadalīšanas veidu - proporcionāli dzīvokļu skaitam. Pirmajā mirklī šķiet - nav nekā netaisnīga, par starpībām maksā visi vienādi. Taču iedziļinoties, nākas atzīt, ka īsti taisnīga šāda sadale nav. Piemēram, vienistabas dzīvoklī dzīvojošs vientuļš pensionārs, kurš ikdienā cenšas taupīt ūdeni, lai mazāk būtu jāmaksā, par ūdens starpību maksā tikpat cik 5 cilvēku ģimene, kas dzīvo 3 istabās un ūdeni patērē nesalīdzināmi vairāk. Turklāt ūdens starpība nereti pārsniedz paša pensionāra ūdens patēriņu, kas uzskaitīts ar skaitītāju. Tāpat tradicionāls ir jautājums - ja starpības dala proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam, vai tiem, kas savlaicīgi informējuši, ka dzīvoklī nedzīvo un ūdeni nepatērē vispār (ko uzrāda arī attālinātās nolasīšanas ierīces), arī jāmaksā par ūdens zudumiem?

Lai izvairītos no līdzīgām situācijām un neskaidrībām, SIA "Jelgavas novada KU", ir pieņēmusi lēmumu, atbilstoši Ministru Kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19.2.punktam, no 2021.gada 1.maija, gadījumos, ja veidojas ūdens patēriņa starpība, dzīvokļu īpašnieki to segs proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi.

Lai testa režīmā pārliecinātos par aprēķinu pareizību, dažām daudzdzīvokļu mājām ar lielākajiem ūdens zudumiem, minētā kārtība tiks piemērota jau aprēķinos par 2021.gada aprīļa mēnesī radušos starpību.

Šī kārtība gan pagaidām attieksies uz mājām, kurās SIA "Jelgavas novada KU" nodrošina pārvaldīšanas darbības atbilstoši pilnvarojuma līgumam starp Jelgavas novada pašvaldību un SIA "Jelgavas novada KU". Pārējās mājās, kuru īpašnieki ar pilnvarojuma līgumu paši ir deleģējuši pārvaldīšanas tiesības SIA "Jelgavas novada KU", arī par ūdens patēriņa starpību sadalīšanu ir jālemj pašiem dzīvokļu īpašniekiem.