Tiek pāratjaunoti ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi

2022-08-31

Inventarizējot SIA "Jelgavas novada KU" klientu dokumentāciju, esam konstatējuši, ka ir virkne klientu, kuri gan saņem ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumus, taču uzņēmuma lietvedībā nav atrodami pakalpojumu līgumi ar šiem klientiem par pakalpojumu sniegšanu. Iemesli šādu dokumentu trūkumam ir dažādi - savulaik tiek nav noslēgti vispār, dažādo pakalpojumu sniedzēju maiņas vai reorganizāciju rezultātā, līgumi ir pazuduši vai tie ir nonākuši valsts arhīvā, no kurienes tos nav iespējams atgūt un tml.

Lai nu kā būtu, ir skaidrs, ka līgumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ir nepieciešami, jo to nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Tādēļ esam sākuši jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu slēgšanu ar tiem klientiem, kuru līgumi SIA "Jelgavas novada KU" lietvedībā nav.

Process ir vienkāršs - ja uzņēmuma speciālists konstatē, ka līguma nav, tas sagatavo jaunu ūdenssaimniecības līgumu, pa tālruni sazinās ar klientu un nepieciešamības gadījumā precizē atsevišķus līguma nosacījumus, kā arī vienojas par līguma parakstīšanas veidu un laiku. 

Līgumus var parakstīt vairākos veidos:

  • Ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā no JNKU puses parakstīti līgumi tiek nosūtīti klientam uz tā norādīto e-pasta adresi, klients līgumu paraksta no savas puses ar drošu elektronisko parakstu un nosūta atpakaļ JNKU speciālistam.
  • Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 5/7, Jelgavā, darba laikā.
  • Ja klients drošu elektronisko parakstu nelieto, savukārt uz Jelgavu brauc reti, ir iespējams vienoties par citu līguma parakstīšanas veidu (piemēram, pagasta pārvaldēs vai JNKU struktūrvienību birojos)

Maksa par līgumu noslēgšanu netiek iekasēta. Arī tos, kuriem ir saglabājušies vecie ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi, rosinām parakstīt jaunos līgumus. Gadu gaitā ir mainījušies gan normatīvie akti, gan pakalpojumu līgumu nosacījumi, un lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem un neskaidrībām, ir tikai racionāli - līgumus pāratjaunot. Protams, ja kāds uzstāj, ka tam ir spēkā esošs ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums, mēs ar varu jaunu līgumu slēgt nespiedīsim. Šādos gadījumos aicinām ieskenēt vai vismaz atsūtīt esošā līguma foto, lai arī JNKU lietvedībā būtu pieejams šāds līgums.

JNKU jau iepriekš atvainojas par sagādātajām neērtībām un cer uz konstruktīvu sadarbību.