Tiek veikta aptauja par remontdarbu veikšanu daudzdzīvokļu mājās

2022-03-17

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrajai daļai, SIA "Jelgavas novada KU" organizē rakstveida aptauja par dzīvojamās mājas remonta vai atjaunošanas darbu veikšanu 2022.gadā, un/vai papildu maksājumu apstiprināšanu šo darbu veikšanai nākamajos gados (2023.-2024.).

Katras dzīvojamās mājas aptaujai piedāvāto darbu plāns ir pieejams SIA "Jelgavas novada KU" tīmekļa vietnē www.jnku.lv šeit, kā arī mājas informācijas stendā. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar savas mājas plānotajiem darbiem, izmaksām un termiņiem.

Būtiski! - Dzīvokļu īpašnieku kopība nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas. Ja piedāvātais lēmumprojekts tiek noraidīts, nepiedāvājot alternatīvas finansējuma piesaistē, darbu veikšanas termiņos, īpašnieku kopībai jālemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Ja piedāvāto lēmumprojektu dzīvokļu īpašnieku kopība apstiprina vai, to noraidot, nepieņem lēmumu par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.jūnijā.

Parakstītu lēmumu aicinām nogādāt SIA "Jelgavas novada KU" līdz 2022.gada 15.aprīlim jebkurā no minētajiem veidiem:

  • MS Word formātā aizpildītu, parakstītu ar e-parakstu, nosūtot e-pastā: stella@jnku.lv
  • Ieskenētu nosūtot uz e-pastu: stella@jnku.lv
  • Nogādāt tuvākajā pagasta pārvadē, nodot sekretāram
  • Nogādā vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavā, Lielā ielā 5/7
  • Kalnciema dzīvokļu īpašnieki - JNKU biroja ēkā, Kalnciemā, Lielā ielā 2, Andrim