Turpmāk rēķini būs jāapmaksā savlaicīgi

2020-01-03

Daudzi droši vien ir pamanījuši, ka arvien mazāka iecietība tiek izrādīta pret tiem, kas savlaicīgi nenorēķinās par īri un citiem saņemtajiem pakalpojumiem. 2019.gada augustā ārpustiesas parādu piedziņas firmai SIA "Intrum Latvija" tika nodoti visi parādi, kuri nav nomaksāti 4 mēnešu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Diemžēl 4 mēneši ir pietiekami liels periods, ja ņem vērā, ka SIA "Jelgavas novada KU" gandrīz ar visiem piegādātājiem, to skaitā - gāzes, elektroenerģijas, degvielas utt., jānorēķinās nepilna mēneša laikā. Arī darbinieki algas nevar gaidīt 4 mēnešus, un kur nu vēl nodokļi...

Tātad, no 2020.gada šis termiņš pakāpeniski (3 mēnešu laikā) tiks samazināts līdz vienam mēnesim no rēķina izrakstīšanas brīža. Tas nozīmē, ka ja rēķins netiks samaksāts līdz 25.datumam, jau mēneša beidzamajā dienā parāds bez papildu brīdinājuma vai atgādinājuma tiks nodots parādu piedziņas kompānijai.

Maksāsim laicīgi!