Ūdens analīžu rezultāti

Ir apkopoti rādītāji par dzeramā ūdens kvalitāti visos nošķirtajos ūdensapgādes tīklos Jelgavas novadā.