Ūdens analīžu rezultāti

2019-12-27

Ir apkopoti rādītāji par dzeramā ūdens kvalitāti visos nošķirtajos ūdensapgādes tīklos Jelgavas novadā.