Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā

2023-01-12


Cien. Ozolnieku iedzīvotāji!

SIA "Jelgavas novada KU" (saīsināti - JNKU) informē, ka KF projektā Nr.5.3.1.0/17/I/014 ''Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos, Ozolnieku pagastā Jelgavas novadā" ietvaros ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli sekojošās ielās:

Zvaigžņu iela, Vītolu iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Puķu iela, Sporta iela, Eglaines iela, Aveņu iela, Lapu iela, Jelgavas iela, Dārza iela, Oktobra iela, Nākotnes iela, Bērzu iela, Pavasara iela, Meža iela, Avotu iela, Iecavas iela un Pļavu iela.

AICINĀM šo ielu iedzīvotājiem plānot pieslēgšanos izbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem -līdz 2023.gada 1.oktobrim.

Pieslēguma veikšanai, no īpašnieka puses nepieciešams:

  • Aizpildīt pieteikumu www.bis.gov.lv
  • Saņemt tehniskos noteikumus par pieslēgumu izbūvi no SIA "Jelgavas novada KU".
  • Izpildīt tehniskajos noteikumos norādītās prasības veicot tīklu izbūvi.
  • Noslēgt līgumu ar SIA "Jelgavas novada KU" par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Informējam, ka pēc pieslēguma izbūves, iesniedzot maksājumus apliecinošus dokumentus, pieejams Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma veikšanas izmaksām.

Sīkāku informāciju par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un iespējām skatīt Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, sadaļā - Pašvaldība → Normatīvie akti → Saistošie noteikumi → Saistošie noteikumi Nr.26 "Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai", spēkā no 25.08.2022.

Saite uz saistošo noteikumu sadaļu šeit

Papildus informācija :

Tālr. 8848, e-pasts jnku@jnku.lv vai JNKU Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 5/7.