Vienotais informatīvais tālrunis 8848 - bezmaksas

2020-10-21

Ņemot vērā daudzu klientu pārmetumus par to, ka zvanot uz vienoto pakalpojumu tālruni 8848, zvanītājam tiek piemērots paaugstināts tarifs, kā arī  izvērtējot SIA "Jelgavas novada KU" finansiālās iespējas, no 2020.gada novembra vienotais informatīvais tālrunis 8848 klientiem kļūst par bezmaksas. Tas nozīmē, ka zvanot uz šo numuru, klientam vispār netiks piemērota maksa par zvanu.