Vircavas ciemā kūpēs "dūmi"

2021-08-23

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka laikā no 2021.gada 23. - 27. augustam Vircavas ciemā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija ar dūmu detektoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi.

Intensīvāku nokrišņu periodos palielinās arī saņemto sadzīves notekūdeņu daudzums. Tas savukārt liecina, ka ir īpašumi, kas nesankcionēti novada lietus ūdeņus sadzīves kanalizācijas sistēmā. Ja sadzīves kanalizācijas sistēma ir uzbūvēta pareizi un nav bojāta, inspekcija ar dūmiem neradīs nekādas problēmas. Turpretī, ja kanalizācijas sistēmai ir pieslēgta lietus ūdens novadīšanas sistēma vai kanalizācija sistēmai nav sifona, šajās vietās notiks dūmu izplūde, Ja tas ir telpās, var piedūmoties telpās un nostrādāt dūmu detektori. Sistēmā ievadītie dūmi nav bīstami veselībai vai apkārtējai videi, bet, ja notiek dūmu izplūde jūsu īpašumā vai telpās, tas nozīmē, ka sadzīves kanalizācijas sistēma ir izbūvēta nepareizi vai tajā nonāk arī lietus ūdeņi

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaude tiks veikta, darba procesā izmantojot speciālu ierīci - dūmu pūtēju, kas tiek pievienota sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana.

Gadījumos, kad nekustamajā īpašumā tiks konstatēts nelegāls pieslēgums, īpašnieki tiks aicināti šo pieslēgumu likvidēt.