RĒĶINI, MAKSĀJUMI


Kur var apmaksāt SIA "Jelgavas novada KU" pakalpojumu rēķinus?

  • internetbankā,
  • pie SIA "Digital Retail" sadarbības partneriem.
  • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās.
  • "Maxima" veikalos.
  • Bill.me norēķinu sistēmā

Visās iepriekšnorādītajās maksājuma vietās var atšķirties komisija par maksājuma pieņemšanu.

Saņēmu rēķinu par pagājušo mēnesi, kurā uzrādīts parāds. Nedaudz nokavēju un maksājumu veicu tikai šī mēneša 1.datumā. Kādēļ norādīts, ka esmu parādā?

Rēķini tiek gatavoti par situāciju uz attiecīgā mēneša beigām. Ja rēķins nav samaksāts līdz mēneša beidzamajai dienai (termiņš ir jau 25.datums), nākamajā rēķinā parādās parāds, neatkarīgi no tā, ka iepriekšējais rēķins ir samaksāts vēlāk.

Man ir uzkrājies parāds, bet nevēlos, lai pret mani uzsāk parādu piedziņas procesu. Vai ir iespējams vienoties ar JNKU par parāda atmaksu pa daļām?

Nē, JNKU no 2019.gada 1.jūlija šādas vienošanās vairs neslēdz. 

Ja maksājumi tiek kavēti vairāk kā 3 mēnešus, parāda piedziņa tiek atdota SIA "Intrum Latvija", un ja kāda vienošanās ir iespējama, tad tikai ar šo parādu piedziņas kompāniju.


Rēķinā ir pozīcija "Norēķinu konta apkalpošana". Kas tā ir un kā es varu no tās izvairīties? 

Norēķinu konta apkalpošana tiek piemērota gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu - norēķinus par ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu veikt ar mājas pārvaldnieka vai citas pilnvarotas personas starpniecību.

Šajā gadījumā, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmajai daļai, norēķini tiek veikti tieši ar pakalpojumu sniedzēju, jeb JNKU. Par šo pakalpojumu tiek aprēķināta maksa.

Ja piemērotā maksa šķiet par lielu, vai nevēlaties to maksāt vispār, vienīgā iespēja - uzdot pārvaldniekam būt par starpnieku norēķinos ar JNKU. Šādos gadījumos pārvaldniekam tiek izrakstīts viens rēķins par visai mājai nodrošinātiem pakalpojumiem, un tālāk jau pārvaldnieks veic gan rēķinu izrakstīšanu katram dzīvoklim, gan naudas iekasēšanu, gan tās pārskaitīšanu JNKU.

Kāpēc klientu portālā BillMe norādīta lielāka maksa, nekā rēķinā?

Klientu portālā BillMe norādītajā summā ir ietverta arī BillMe komisijas maksa, gadījumā, ja vēlēsieties veikt rēķinu apmaksu caur BillMe portālu. Ja rēķina apmaksu veiksiet ar internetbankas starpniecību vai citā maksājumu iestādē,  šī komisijas maksa piemērota netiks.

Vienlaikus jāsaprot, ka visas maksājumu iestādes (internetbanka, Latvijas pasts un citi arī piemēros komisijas maksu, kas atsevišķos gadījumos var būt pat lielāka, kā BillMe piedāvātā.

Izdevīgi maksāt rēķinus BillMe klientu portālā ir tad, ja rēķina summa nepārsniedz 17 eiro. Komisijas maksa - 2% no šīs summas ir tikai 0,34 eiro, kas ir zemāka, nekā banku noteiktā maksa par pārskaitījumu.

Rēķinā kanalizācijas daudzums ir lielāks par ūdens daudzumu. Kāpēc?

Visticamāk, rēķinā ir ietverta arī ūdens starpība. Šī starpība tiek summēta ar ūdens patēriņu, kas uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem un kanalizācija tiek parēķināta par visu kopējo ūdens patēriņu.