PAPILDU NOTEIKUMI - AVĀRIJAS DIENESTS


1. Avārijas dienesta pakalpojumi ir atsevišķs dzīvojamo māju pārvaldīšanas vai ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā atrunāts papildu pakalpojums daudzdzīvokļu mājās. Šī pakalpojuma maksu apstiprina SIA "Jelgavas novada KU" valde.

2. Norēķini par avārijas dienesta pakalpojumu ietver šādus maksājumus:
2.1. fiksētu abonēšanas maksu par 1m2 dzīvokļu kopējo platību gadā;
2.2. samaksu par faktiski veiktiem darbiem avārijas novēršanā.
3. Izdevumus, kas saistīti ar faktiski veiktiem avārijas seku novēršanas darbiem atsevišķā dzīvokļa īpašumā, sedz tā Īpašnieks, bet darbus kopīpašumā - visi mājas īpašnieki solidāri.
4. Avārijas dienesta palīdzība tiek organizēta ārpus SIA "Jelgavas novada KU" darba laika - vakara un nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās.
5. Avārijas dienests nodrošina avārijas situācijas operatīvu novēršanu, tādā apmērā, lai izvairītos no īpašuma bojāšanas, vai cita apdraudējuma.
6. Avārijas dienests novērš avārijas situācijas daudzdzīvokļu māju iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklos.
7. Avārijas dienests neiesaistās ēkas būvkonstrukciju bojājumu gadījumā (jumti, logi, durvis, sienas un tml.).
8. Avārijas dienestu var pieteikt pa tālruni 8848 jebkurš daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, ja tam ir pamatots iemesls (avārijas nenovēršana var radīt nopietnus īpašuma bojājumus).
9. Persona, kas piesaka avārijas dienestu, sākot sarunu ar speciālistu, bez vilcināšanās vai īpaša uzaicinājuma nosauc savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un dzīvokļa numuru, kurā persona mitinās, pēc tam sniedz informāciju par avāriju.
10. Ja no pieteicēja sniegtās informācijas ir skaidrs, ka avārijas raksturs nav kritisks, nerada būtiskas sekas (piemēram, dzīvoklī aizsērējusi izlietne vai tualetes pods), un to var novērst uzņēmuma darba laikā, avārijas dienests var atteikties no ierašanās objektā, sniedzot attiecību norādījumus pa tālruni.