PIETEIKUMS CITIEM PAKALPOJUMIEM

INFORMĀCIJA

Šis pieteikums paredzēts tiem darbiem, kas nav minēti citos tipveida pieteikumos, taču ir iekļauti JNKU cenrādī, piemēram, zāles pļaušana, mehanizēta sniega tīrīšana, strādnieku, speciālisti pakalpojumi un tml..

Parasti par šādiem pakalpojumiem līgumi slēgti netiek, pasūtītājs un JNKU pārstāvis vienojas par darbu apjomu, cena norādīta cenrādī. Pēc darbu izpildes, pasūtītājs paraksta aktu, saskaņā ar kuru, maksa par darbu tiek ietverta rēķinā. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv