PIETEIKUMS DZĪVOKLĪ DEKLARĒTO PERSONU SKAITA IZMAIŅU REĢISTRĀCIJAI

INFORMĀCIJA

Lai informētu par dzīvoklī deklarēto personu skaita izmaiņām, personai ir jāaizpilda pieteikums.

Pieteikumā iesniegtā informācija tiks pārbaudīta attiecīgajā valsts reģistrā, 

Izmaiņas norēķinu sistēmā tiks veiktas no iesnieguma saņemšanas brīža, neatkarīgi no tā, kad tās reģistrētas valsts datu reģistrā.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv