PIETEIKUMS PAR PAKALPOJUMU RĒĶINU SAŅEMŠANU ELEKTRONISKI

INFORMĀCIJA

Lai pakalpojumu rēķini klienta tiktu nosūtīti elektroniski uz klienta e-pastu, jāaizpilda pieteikums.

Lai identificētu klientu, pieteikumā ir jānorāda:

  • klienta numurs, kas ir norādīts ikmēneša pakalpojuma rēķinā;
  • klienta vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums

  • pēdējā saņemtā pakalpojuma rēķina numurs.

Pēc pieteikuma saņemšanas, uzņēmuma speciālists pārliecināsies par klienta iesniegto datu pareizību un veiks izmaiņas, reģistrējot rēķinu saņemšanas veidu e-pastā.

Paziņojums par rēķinu saņemšanas veida maiņu tiks nosūtīts elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi.

Gadījumos, kad speciālists konstatēs iesniegto datu neatbilstību, par to tiks informēts klients, un reģistrācija par saņemšanas formas maiņu tiks atlikta līdz precīzu datu iesniegšanai.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv