PIETEIKUMS SADZĪVES NOTEKŪDEŅU ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

INFORMĀCIJA

Lai saņemtu asenizācijas pakalpojumus, jāaizpilda pieteikums.

Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmuma speciālists sazināsies ar Jums, lai precizētu asenizācijas pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku.

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas dienā un laikā, mūsu speciālists ieradīsies uz pakalpojuma sniegšanas adresi un sazināsies ar klientu, paziņojot par savu ierašanos.

Pēc asenizācijas pakalpojuma sniegšanas, klienta tiks izsniegta kvīts.

Par sniegtajiem pakalpojumiem, tiks sagatavots pakalpojumu rēķins, kuru nosūtīs klientam, atbilstoši viņam izvēlētajam saņemšanas veidam - papīra vai elektroniskā formā.

Rēķins par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem klientam tiek nosūtīts līdz nākamā mēneša 10.datumam.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv