PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR SADZĪVES NOTEKŪDEŅU PIEŅEMŠANU

INFORMĀCIJA

Šis pieteikums ir jāaizpilda tikai asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu iespēju sadzīves notekūdeņus nodot kādā no uzņēmuma apkalpotajiem notekūdeņu pieņemšanas punktiem.

Līgums par pakalpojumu tiks sagatavots 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Pēc šī termiņa beigām līgums būs pieejams parakstīšanai pieteikumā norādītajā vietā.

Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients. Neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot pieteikumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tā nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma, pirms līguma noslēgšanas. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

Informācija par datu pārzini - SIA "Jelgavas novada KU", VRN 40003410894, juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, tālrunis: 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv