TEHNISKO PROJEKTU SASKAŅOŠANA

Projektu un topogrāfisko plānu saskaņošanu, kā arī komunikāciju izvietojuma atbilstības pārbaudi topogrāfiskajos materiālos un iesniegtajos projektos, uzņēmums veic divas reizes nedēļā - otrdienās un ceturtdienās.

PROJEKTU SASKAŅOŠANA 

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

  • Otrdienās: 10:00 - 12:00
  • Ceturtdienās: 13:00 - 15:00