INFORMĀCIJA UN PĀRSKATI PAR 2024.GADU

Sakarā ar uzsākto reogranizācijas procesu - SIA Ozolnieku KSDU pievienošanu un jaunas mājas lapas izveidošanu, atsevišķi dokumenti var īslaicīgi nebūt pieejami. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar mums. 

Epasts: jnku@jnku.lv vai pa tālruni 8848.

Informācija tiek publicēta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Pirmās daļas 1.punktā minētā informācija:

 • Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 
 • bilances kopsumma - 14 242 558 eiro
 • neto apgrozījums - 5 116 674 eiro
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • naudas plūsmas pārskats (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji par pēdējiem pieciem gadiem 
 • vidēja termiņa darbības stratēģija
 • Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (pēc gada pārskata iesniegšanas)
 • Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (pēc gada pārskata iesniegšanas)

Pirmās daļas 2.punktā minētā informācija 

Pirmās daļas 3.punktā minētā informācija 

 • īpašuma struktūra
 • organizatoriskā struktūra
 • ziedojumi
 • iepirkumi
 • statūti
 • valdes reglaments
 • valde
 • dalībnieku sapulces:
 • Paziņojums 
 • atalgojuma politikas principi
 • ziedošanas stratēģija un kārtība