ŪDENSSAIMNIECĪBAS LĪGUMS - PAPILDU NOTEIKUMI PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMIEM

līguma slēgšanas periods no 2021.gada 15.oktobra


Notekūdeņu novadīšanas papildu kontrole

1. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājiem jāievēro šādas prasības:

1.1. Objektos, kuros tiek veikta ar pārtikas nozari saistīta uzņēmējdarbība - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana - Lietotās par saviem līdzekļiem uzstāda iekšējās kanalizācijas sistēmas tauku uztvērēju.

1.2. Lietotājs regulāri veic uzstādīto tauku uztvērēju apkopi un tīrīšana, kā arī taukvielu utilizācija.

2. Piegādātājs:

2.1. Veic pārbaudes Lietotāja objektā, lai pārliecinātos, ka ir uzstādīts un normāli tiek ekspluatēts tauku uztvērējs.

2.2. Konstatējot, ka uzstādītais tauku uztvērējs nav tīrīts, taukvielas nav utilizētas, sagatavo informāciju attiecīgajiem dienestiem, kam ir tiesības uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību