Jaunumi lielgabarīta atkritumu savākšanā

2020-01-23

No 2020.gada būtiski tiek mainīta lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas kārtība Jelgavas novadā. Ir nolemts atteikties no ierastās prakses - pavasaros un rudeņos organizēt akciju, kuras ietvaros visos novada ciemos un blīvāk apdzīvotajās vietās uz vairākām dienām tika novietoti 8 kubikmetru atkritumu konteineri un iedzīvotāji paši atveda un ievietoja tajos atkritumus. Turpmāk šādas akcijas organizētas netiks, un tam iemesli ir vairāki:

 • paaugstinoties dzīves līmenim, iedzīvotāji arvien biežāk vēlas iegādāties mājokļos jaunas mēbeles un lielizmēra sadzīves tehniku, nerēķinoties ar ierobežojumiem atbrīvoties no vecajām mantām. Reti kuram ir vēlme gaidīt vairākus mēnešus, līdz pašvaldības organizētajai lielgabarīta atkritumu izvešanas akcijai, līdz tam glabājot nolietoto iekārtu pie sevis mājoklī.
 • atkritumu radītāji ne vienmēr ir godīgi un saprotoši. Akcijas laikā novietotajos lielgabarīta atkritumu konteineros, gandrīz 80% bija parastie sadzīves atkritumi, kuru savākšanai paredzēti mazgabarīta konteineri (līdz 1100 litru ietilpībai). Tas nozīmē, ka virkne negodprātīgu iedzīvotāju, nevēloties maksāt par sadzīves atkritumu izvešanu, atbrīvojas no tiem pašvaldības organizētajā akcijas laikā.
 • nereti saņemti iedzīvotāju iebildumi, ka lielgabarīta atkritumi konteinerus ar sadzīves atkritumiem piepilda gan citu pašvaldību, gan pat citas valsts iedzīvotāji.

Protams, būs neapmierinātie, kas bija jau pieraduši pāris reižu gadā iztīrīt pagrabus, dārza mājas un plauktus, un bez maksas izmest nevajadzīgos atkritumus lielgabarīta konteineros, taču neko darīt, tiem būs jāsāk maksāt.

Turpmāk jebkurš Jelgavas novada iedzīvotājs varēs atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem trijos veidos:

 • novietojot lielgabarīta atkritumus ciematos esošajos kopējos atkritumu laukumos, blakus sadzīves atkritumu konteineriem;
 • atvedot tos uz vienu no 5 lielgabarīta atkritumu savākšanas punktiem;
 • piesakot lielgabarīta atkritumu izvešanu no personas dzīvesvietas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Par lielgabarīta atkritumiem atsevišķi nekas jāmaksā nebūs. Taču nevajadzētu domāt, ka lielgabarīta atkritumu savākšana ir bezmaksas pasākums - kāds par to šā vai tā maksās. Konkrētajā gadījumā par šiem atkritumiem maksās visi novada iedzīvotāji solidāri, jo lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ir iekļautas kopējā atkritumu tarifā. Tas gan nav nekas jauns, jo šāda kārtība jau bija arī iepriekš, ar vienīgo izņēmumu 2019.gadā, kad lielgabarīta atkritumu izvešana tika apmaksāta no pašvaldības budžeta. Arī kaimiņu pašvaldībās, kā Jelgavā un Ozolniekos kārtība ir līdzīga.

Iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs nogādāt uz šādiem konteineru atrašanās punktiem:

 • Elejā - Bauskas ielā 3, Elejas iecirkņa biroja ēkas (pirts) pagalmā;
 • Staļģenē - iežogotajā teritorijā, blakus Staļģenes iecirkņa garāžām - darbnīcām;
 • Nākotnē - Nākotnes NAI iežogotajā teritorijā;
 • Kalnciemā - Kalnciema NAI iežogotajā teritorijā;
 • Līvbērzē - J.Baloža ielā 1, Iežogotajā teritorijā, blakus SIA "Jelgavas novada KU" darbnīcām.

Atkritumu pieņemšanu konteinera atrašanās vietā vai to izvešanu no personas dzīvesvietas varēs pieteikt:

Pēc pieteikuma saņemšanas un reģistrēšanas, attiecīgā iecirkņa vadītājs sazināsies ar pieteicēju lai vienotos par lielgabarīta atkritumu pieņemšanu vai nogādāšanu no personas dzīvesvietas.

Lielgabarīta atkritumu izvešanu no iedzīvotāju dzīvesvietām tiks organizēta katru 2. un 4. pirmdienu, no 13:00 līdz 17:00. Ja tas neradīs traucējumus citu saimniecisko funkciju izpildei, atkritumu izvešana no personas dzīvesvietas tiks piedāvāta arī citā laikā.

Būtiski ir atcerēties, ka netiks pieņemti ievietošanai lielgabarīta atkritumu konteineros:

 • jebkāda veida mazgabarīta sadzīves atkritumi (kas paredzēti ievietošanai parastajos sadzīves atkritumu konteineros), neatkarīgi no iepakojuma (iepakoti vai bez tā) vai apjoma;
 • jebkādi ražošanas un būvniecības atkritumi;
 • šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi;
 • azbestu saturoši atkritumi.

Līdzīgi, kā no lielgabarīta atkritumiem, iedzīvotāji varēs atbrīvoties arī no nolietotām vieglo automašīnu nolietotajām riepām. Vienīgā atšķirība - pēc riepām uz iedzīvotāja dzīvesvietu nebrauksim. Ja jau ir riepas, ir arī auto, ar ko šīs riepas atvest.

Savāktās riepas tiks nogādātas pārstrādei uzņēmumiem, kas ar to nodarbojas.