Pieejami dzīvojamo māju finanšu pārskati par 2019.gadu

2020-04-17

Ir sagatavoti un sadaļā Klientiem pieejami Dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību un finanšu pārskati par 2019.gadu. Aicinām dzīvojamo māju īpašniekus iepazīties ar šiem pārskatiem, un savlaicīgi domāt par iespējamiem darbiem, kas būtu nepieciešami mājai turpmāk.

Lai nerastos lieki pārpratumi, vai nepamatoti satraukumi, aicinām vērst uzmanību uz naudas līdzekļu uzkrājumu 2019.gada beigās, kas norādīts ailē - Uzkrājums beigās. Skaitļiem ailēs Komunālo pakalpojumu parāds, un Pieejamie finanšu resursi ir vairāk informatīvs raksturs, kas atspoguļo mājas kopējo parādu. Ja mājas īpašniekiem ir vēlme noskaidrot konkrētos parādniekus un to parādu apjomu, tie var rakstveidā vērsties JNKU un šāda informācija tiem tiks sniegta.

Būtiski ir saprast, ka parāds, īpaši par kopīpašuma pārvaldīšanu negatīvi ietekmē visas mājas iedzīvotāju drošību, veselību un apkārtējās vides kvalitāti. Pie nepietiekama līdzekļu apjoma netiek darīti konkrēti darbi vai sniegti pakalpojumi. 

Atgādinām, ka dzīvokļu kopība ir patstāvīgs tiesību subjekts, kurš var celt prasību tiesā pret konkrētiem parādniekiem. Kopība izvēlas un pilnvaro pārstāvi, kurš faktiski piedalās tiesā kopības vārdā. Tas var būt gan pārvaldnieks (šajā gadījumā JNKU), gan jebkura cita persona. Tāpat mājas īpašnieku kopībai būtu jālemj, ka tiesāšanās izdevumi (valsts nodeva, juristu atlīdzība) sedzami no mājas uzkrājuma. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne JNKU, ne kāds cits pārvaldnieks netērēs savus resursus, lai tiesātos ar atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem par pārvaldīšanas maksas piedziņu.