Saziņa ar uzņēmumu

2022-08-04

Jau vairākus gadus SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" darbojas vienotais klientu apkalpošanas bezmaksas tālrunis 8848, pa kuru klienti var informēt par problēmām. Vienlaicīgi saņemam pārmetumus, ka klientu konsultantus pa šo tālruni darba laikā sazvanīt ir sarežģīti. Jāatzīst, ka tā ir taisnība.

Darbinieku skaits, kurus iespējams piesaistīt darbam ar klientiem, ir ierobežots, tādēļ ir brīži, kad zvanītāju skaits ievērojami pārsniedz šo darbinieku kapacitāti. Diemžēl piesaistīt papildus dažādu iemeslu dēļ nav iespējams.

Lai mazinātu slodzi uz vienoto tālruni, aicinām uz to zvanīt tikai ārkārtas situācijās, kad uzņēmuma speciālistu iesaistīšanās ir nepieciešama nekavējoties, vai klientiem, kas vecuma dēļ, nelieto internetu. Pārējos gadījumos, piemēram, par problēmām, kuru novēršanu nav iespējams veikt nekavējoties, par ūdens skaitītāju maiņu vai rādījumiem, jautājumos par norēķiniem, parādiem, dažādu pakalpojumu līgumu slēgšanu, to izmaiņām vai izbeigšanu, kā arī dažādu pretenziju vai pārmetumu izteikšanai un tml., aicinām rakstīt uz e-pastu: jnku@jnku.lv vai aizpildīt JNKU mājas lapā pieteikumu sadaļā:   https://www.jnku.lv/pieteikumi/

Ir jāsaprot, ka klientu konsultanti paši problēmas nerisina. Viņi tās reģistrē un nodod izpildei atbildīgajiem dienestiem vai speciālistiem. Acīmredzot ir izveidojies maldīgs priekštats, ka piezvanot uz 8848, problēmu risināšana notiek ātrāk. Tā nav! Visi pieteikumi, neatkarīgi no to iesniegšanas veida (tālrunis, mājas lapa, e-pasts, klātienē), tiek reģistrēti un izpildīti rindas kārtībā.