Pieteikumi


Pievienoto iesnieguma PDF formu var aizpildīt un elektroniski parakstītu iesniegt jnku@jnku.lv, vai arī šo formu var aizpildīt un parakstīt klātienē, klientu centros. 

Decentralizētā kanalizācija