PIETEIKUMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PAR BIO ATKRITUMU IZVEŠANU 

INFORMĀCIJA

Lai noslēgtu līgumu par BIO atkritumu regulāru izvešanu, jāaizpilda pieteikums.

Lai nepieļautu gadījumus, kad līgums tiek slēgts ar personu, kurai nav tiesiska saistība ar konkrēto īpašumu, kā obligāts nosacījums ir tāda dokumenta pievienošana, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma tiesības un īpašumu (piemēram, Zemesgrāmata, mantojuma apliecība, pirkuma īres vai nomas līgums un tml.).

Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts, kuru varēs parakstīt un saņemt 5 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas.

Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad līgumu būs parakstījis klients.

Informācija par BIO maisiem ir pieejama šeit.

Neskaidrību gadījumā, ar Jums sazināsies uzņēmuma speciālists.