Atkritumus varēs šķirot visi

2021-10-23

Ņemot vērā arvien pieaugošo iedzīvotāju vēlmi - šķirot atkritumus, SIA "Jelgavas novada KU" no 2021.gada 1.novembra sāks piedāvāt dalīti vākto atkritumu konteinerus gan privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, kā arī iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. 

Šķirošana pagaidām plānota tikai 2 veidos:

  • plastmasa, papīrs, metāls (izvešana - 1 x 2 nedēļās)
  • stikls (izvešana- 1 x 4 nedēļās)

Ņemot vērā pieteikumu skaitu un dalīti vākto atkritumu apjomu, izvešanas biežums var mainīties.

Individuālajam sektoram tiks piedāvāti: 240 litru konteineri, savukārt daudzdzīvokļu mājām un juridiskajām personām arī 1100 litru konteineri.

Tiem, kas vēlēsies saņemt dalīti vāktos konteinerus, būs JNKU tīmekļa vietnē jāaizpilda attiecīgs pieteikums. Ar īpašuma valdītāju tiks noslēgts jauns līgums un piegādāti attiecīgie konteineri.

JNKU tīmekļa vietnē var iepazīties ar līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu papildu noteikumiem, kas attiecas uz dalīti vākto sadzīves atkritumu izvešanu. Šie noteikumi būs līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Diemžēl, noteikumos ir paredzētas arī sankcijas, ja Klients neievēros konkrētus nosacījumus. Tādēļ, pirms pieņemt lēmumu par dalīti vākto atkritumu konteineru pasūtīšanu, JNKU aicina rūpīgi izvērtēt iespējas gan savākšanas reizēs nodrošināt nepieciešamo atkritumu apjomu, gan atkritumu kvalitātes nosacījumus. Ja pastāv bažas, ka šos nosacījumus ievērot būs sarežģīti, iespējams, labāk izvēlēties līdzšinējo modeli - šķirotos atkritumus nogādāt tuvākajā atkritumu šķirošanas punktā.

Jau esošos atkritumu šķirošanas punktu skaitu pagaidām samazināt nav plānots