Ūdenssaimniecības pakalpojumi Jelgavas novadā

2022-01-27

2022.gada janvārī Jelgavas novada dome lēma deleģēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā pašvaldības kapitālsabiedrībai - SIA "Jelgavas novada KU". 

Jau no 2022.gada 1.februāra SIA "Jelgavas novada KU" pārņem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos no SIA "Ozolnieku KSDU". Arī rēķinus par piegādāto ūdeni un novadīto kanalizāciju izrakstīs SIA "Jelgavas novada KU.

Tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos pagaidām mainīti netiek. Tie būs spēkā līdz brīdim, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprinās jaunu tarifu. Visticamāk, jaunais tarifa projekts tiks iesniegts apstiprināšanai SPRK 2023.gadā, pēc tam, kad tiks pabeigts KF līdzfinansētais ūdenssaimniecības projekts Ozolniekos.

Lai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana noritētu korekti, daļai Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu iedzīvotāju, kuriem līdz šim ūdeni un/vai kanalizāciju piegādāja SIA "Ozolnieku KSDU", nepieciešams noslēgt jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar SIA "Jelgavas novada KU". Līgumu noslēgšanai, lūgums aizpildīt pieteikumu SIA "Jelgavas novada KU" tīmekļa vietnē www.jnku.lv, sadaļā Sākums -> Pakalpojumu pieteikšana:

Par līgumu slēgšanu var nesatraukties to daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, kuru pārvaldīšanu līdz šim nodrošināja SIA "Ozolnieku KSDU". Tas tiks izdarīts automātiski.

Ar mērķi taupīt resursus, parakstīšanai tiks piedāvāti tikai līguma īpašie noteikumi. Līguma vispārējie noteikumi ir pieejami JNKU tīmekļa vietnē - sadaļā: Ūdens, kanalizācija. 

Īpaši SIA "Jelgavas novada KU" aicina aizpildīt pieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu tos lietotājus, ar kuriem līdz šim ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma nav, un kuri šos pakalpojumus līdz šim lieto nelegāli. Šis ir piemērotākais brīdis, bez papildu sankcijām, legalizēt esošos pieslēgumus. Ja vēlāk tiks konstatēti nelegāli pieslēgumi ūdens vai kanalizācijas tīkliem, soda nauda īpašniekiem var sasniegt vairākus tūkstošus eiro.