Vēlreiz par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja maiņu

2022-02-24

Neraugoties uz informāciju jau janvāra beigās, visticamāk, tikai retais ir pamanījis, ka jau no 2022.gada 1.februāra ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā nodrošina SIA "Jelgavas novada KU".

Jau 2022.gada marta sākumā visi Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu individuālo māju īpašnieki, uzņēmumi, iestādes un organizācijas rēķinu par ūdeni un/vai kanalizāciju saņems nevis no SIA "Ozolnieku KSDU", bet gan no SIA "Jelgavas novada KU". Taču, lai šis process arī turpmāk noritētu korekti, ir nepieciešams sakārtot dažus jautājumus:

1) visu individuālo dzīvojamo māju īpašnieki, kā arī uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji tiek aicināti aizpildīt pieteikumu ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanai SIA "Jelgavas novada KU" tīmekļa vietnē www.jnku.lv sadaļā Pieteikumi (sākuma lapas lejasdaļā). Līgumi tiks sagatavoti un tos būs iespējams parakstīt kā papīra formā, tā izmantojot drošu e-parakstu. Ar līguma vispārīgajiem noteikumiem ir iespējams iepazīties šeit

2) līdzīgi kā līdz šim, iesniegt ūdens skaitītāju (komercuzskaites mēraparātu) rīdījumus laikā no 25.datuma līdz beidzamajai mēneša dienai. Tie, kas līdz šim iesniedza rādījumus SIA "Ozolnieku KSDU" pašapkalpošanās vietnē radijumi.oksdu.lv, to varēs darīt arī vēl 2022.gada februārī, martā un aprīlī. Pēc šī termiņa komerzuzskaites mēraparātu rādījumus varēs iesniegt:

  • e-pastā: rekini@jnku.lv, norādot savu klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu.
  • sūtot SMS uz tālruni 25144086, vai vietnē Watsapp uz šo pašu numuru, norādot klienta numuru, objekta adresi, skaitītāja numuru un skaitītāja rādījumu
  • aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē Skaitītāju rādījumi
  • reģistrējoties klientu pašapkalpošanās portālā: Bill.me
  • reģistrējoties klientu pašapkalpošanās portālā: mans.jnku.lv

Aicinām rādījumu iesniegšanai neizmantot vienoto tālruni 8848. Pirmkārt, tādēļ, lai izvairītos no kļūdām pārpratumiem, otrkārt, lai papildus nenoslogotu tālruni un klientu konsultantus. Rādījumu nodošanu pa tālruni atstāsim tikai tiem vientuļajiem senioriem, kas ikdienā nelieto ne internetu, ne viedtālruņus.

Sīkāka informācija JNKU tīmekļa vietnē sadaļā Skaitītāju rādījumu nodošana