RAKSTI

2019.gada nogalē tika organizētas dzīvojamo māju īpašnieku sanāksmes, kuru mērķis bija lemt par mājām nepieciešamajiem kapitālajiem darbiem un tiem paredzamā finansējuma piesaisti ikmēneša maksājumu veidā.

Nu jau vairāk, kā 2 gadus ir spēkā Ministru Kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tāpat pagājušā gadā tika pieņemti Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi - Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība. Šo noteikumu mērķis ir skaidrs - nepieļaut neattīrītu...

Lai gan jau vairākus gadus ūdens patēriņa starpības daudzdzīvokļu mājās tiek uzskaitītas un par tām ir jāmaksā, gan pašvaldība, gan SIA "Jelgavas novada KU" joprojām saņem daudzu iedzīvotāju iesniegumus, ar lūgumu skaidrot rēķinā iekļauto pozīciju - Zudumi aukstajam ūdenim. Lai viestu kaut nelielu skaidrību jautājumos, kas saistīti ar dzeramā ūdens...