Informējam, ka no 2019.gada 30.septembra līdz 16.oktobrim Jelgavas novada ciemos tiks izvietoti 8 m³ atkritumu konteineri, kas paredzēti lielgabarīta atkritumu novietošanai.

Kažmeru kapsētas kapličā nomainīti logi. Līdzšinējās logu konstrukcijas bija nolietojušās, polikarbonāta lokšņu savienojuma vietās iekštelpās tecēja ūdens, bojājot gan jumta koka konstrukcijas, gan iekštelpu apdari. Šobrīd ir uzstādīti stikla logi metāla ietvaros, kas nodrošinās gan hermētiskumu, gan vairāk gaismas kapličas iekštelpās, kā arī...

Turpinot ūdens kvalitātes uzlabošanas projektu, 2019.gada 22.augustā tiks uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas Cimālēs, Pēterlaukos un Jaunsvirlaukā. Savukārt 26.augustā ūdens atdzelžošanas iekārtas tiks uzstādītas Lielplatones SIS. Šo darbu laikā minētajos ciemos tiks pārtraukta ūdens padeve.

Informējam, ka 2019.gada 25.jūlijā, sakarā ar plīsumu ūdensapgādes tīklā, ir pārtraukta dzeramā ūdens padeve Dorupē Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošanas laiks - 2019.gada 25.jūlijs, plkst. 17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Informējam, ka Kārniņu ciemā 2019.gada 24.jūlijā, pagaidām nenosakāmu iemeslu dēļ, samazināta ūdens kvalitāte, un ūdensapgādes tīklos tiek iesūkts gaiss. Prognozējamais problēmu novēršanas laiks - 2019.gada 31.jūlijs, Diemžēl ātrāk to izdarīt nebūs iespējams. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 4.jūlijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Glūdas pagasta Nākotnes ciemā. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošanas laiks - 2019.gada 4.jūlijs, plkst. 17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Ņemot vērā, ka jau vairākus mēnešus sekmīgi norit sadarbība ar ārpustiesas parādu piedziņas kompāniju SIA "Intrum Latvija", no 2019.gada 1.jūlija vairs netiks slēgti parādu nomaksas līgumi. Līdzšinējā prakse, JNKU slēdzot līgumus par parāda atmaksu ilgākā laika termiņā, rada sarežģījumus un pārpratumus parādu administrēšanā. Tāpat jāatzīst, ka līdz...

SIA "Jelgavas novada KU" vēl visiem saviem klientiem priecīgus Jāņus! Lai lustīga līgošana un katram savs papardes zieds!

Informējam, ka 2019.gada 20.jūnijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu ir atslēgta dzeramā ūdens padeve Līvbērzes ciema Ziedu, Saules un Krasta ielās. Remontdarbi tiks uzsākti 21.06.2019 un pabeigti līdz darba dienas beigām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 14.jūnijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Platones pagasta Lielvircavas ciemā. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošana paredzēta līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.19:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ir noslēdzies SIA "Jelgavas novada KU" organizētais publiskais iepirkums par kapu svētku organizēšanu Jelgavas novada kapsētās. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, šogad kapu svētku pasākumu vadīšana 40 Jelgavas novada pašvaldības kapsētās ir uzticēta SIA "Olaines kapu saimnieks".

Informējam, ka saistībā ar ūdensapgādes tīkla posma plīsumu, ir traucēta dzeramā ūdens piegāde Platones pagasta, Lielvircavas ciemā. Patlaban notiek ūdensapgādes tīkla remontdarbi, kuri tiks turpināti arī 2019.gada 8.jūnijā, lai iespējami īsākā laikā atjaunotu dzeramā ūdens piegādi. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas ūdensvada tīklā iespējama ūdens...

Informējam, ka sākot ar 2019.gada 27.maija vēlu vakaru, konstatēti ūdensapgādes traucējumi Jaunsvirlaukas pagasta, Mežciemā, saistībā ar ūdens urbuma sūkņa bojājumiem. Situācija ir apzināta un notiek nepieciešamie darbi, lai atjaunotu ūdensapgādi. Darbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 28.maijam, plkst.18:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām....

Informējam, ka 2019.gada 24.maijā, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve Platones pagasta Lielvircavas ciemā. Patlaban notiek ūdens plīsuma vietas remontdarbi. Prognozējamais darbu izpildes laiks un ūdensapgādes atjaunošana paredzēta līdz 2019.gada 24.maijam plkst.15:00. Atvainojamies par sagādātajām...

Informējam, ka 2019.gada 25.maijā, tiek plānoti remontdarbi, kā rezultātā tiks traucēta ūdenspiegāde Jaunsvirlaukas pagastā, Mežciemā. Remontdarbu ietvaros tiks pārtraukta ūdens piegāde 2019.gada 25.maijā laikā no plkst.10:00 līdz plkst.14:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 7. un 8.maijā, Nākotnē, saistībā ar ūdensvada plīsumu un remontdarbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve, samazināties ūdens piegādes spiediens, kā arī rasties ūdens duļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Informējam, ka 2019.gada 18. un 19.martā, Platonē, saistībā ar remonta darbiem var tikt traucēta dzeramā ūdens padeve, kā arī rasties ūdens duļķojums. Remontdarbus plānots pabeigt un ūdensapgādi pilnībā atjaunot 2019.gada 19.martā, līdz plkst.17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.