JAUNUMI

Esi pirmais, kurš izlasa jaunumus!

Sakarā ar sarežģīto situāciju zāles pļaušanā plānotajās teritorijās (pašvaldība, pārvaldīšanā esošās mājas un JNKU objekti), SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka uz laiku pārtrauc jebkādu pieteikumu pieņemšanu no privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām par zāles pļaušanu.

2022.gada 2.maijā Jelgavas novada domes deputāti ārkārtas sēdē lēma uzsākt abu pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" reorganizāciju. Sīkāka informācija par šo lēmumu ir publicēta Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā Novadu ziņas.

Ņemot vērā kurināmā izmaksu ievērojamo pieaugumu, kā arī to, ka valsts atbalsts iedzīvotājiem centralizētā apkures tarifa mazināšanai tiek nodrošināts tikai līdz 2022.gada aprīļa beigām, SIA "Ozolnieku KSDU" vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt centralizēto apkuri Jelgavas novada daudzdzīvokļu mājās jau aprīļa beigās.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 2022.gada 7.aprīlī ir lēmusi ierobežot pieeju vairākām Latvijā pieejamām tīmekļa vietnēm, to skaitā e-pasta vietnēm mail.ru, yandex.ru un rambler.ru. Vienlaicīgi e-pastu apkalpojošais uzņēmums Unifiedpost ir informējis SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU", ka adresātiem, kuriem e-pasts...

Šopavasar SIA "Jelgavas novada KU" īsteno iniciatīvu un piedāvā iedzīvotājiem iespēju atstāt nolietotās riepas pie daudzīvokļu māju atkritumu konteineriem - uzņēmums, veicot sadzīves atkritumu savākšanu, fiksēs vietas, kur ir atstātas riepas un organizēs to izvešanu.

2022.gada aprīlī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas...

Ņemot vērā, ka ir mazinājušies ar COVID-19 saistītie ierobežojumi, pēc daudzu pirts kultūras entuziastu lūguma, SIA "Jelgavas novada KU" atsāk pirts darbību gan Kalnciemā, gan Elejā.

Sakarā ar to, ka SIA "Jelgavas novada KU" ir pārņēmusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ūdens patēriņa mēraparāta (ūdens skaitītāja) rādījumus aicinām iesniegt SIA "Jelgavas novada KU" norādītajos veidos:

Kopš SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Jelgavas novadā, ievērojami pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir neizpratnē par rēķinos iekļauto maksu - par norēķinu konta apkalpošanu. Centīsimies ieviest zināmu skaidrību šajā jautājumā.

2022.gada martā Kalnciema un Līvbērzes iedzīvotāji, saņemot rēķinus, jutās nepatīkami pārsteigti, un tam nenoliedzami ir pamats - ir pieaugusi maksa par centralizēto apkuri. Protams, var saprast iedzīvotāju sašutumu, taču komunālo uzņēmumu vaina šoreiz te nav. Visa problēma ir tikai dabasgāzes cenā.

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 20.panta otrajai daļai, SIA "Jelgavas novada KU" organizē rakstveida aptauja par dzīvojamās mājas remonta vai atjaunošanas darbu veikšanu 2022.gadā, un/vai papildu maksājumu apstiprināšanu šo darbu veikšanai nākamajos gados (2023.-2024.).

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolniekos", būs ierobežota satiksme:

Nav noslēpums, ka daļa individuālo māju īpašnieku, dzeramo ūdeni, kas tiek piegādāts pa centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, izmanto ne tikai ikdienas saimnieciskajām vajadzībām (ēst gatavošanai, sanitārajās telpās, veļas mazgāšanai un tml.), kur tas pēc izlietošanas nonāk kanalizācijā, bet arī citiem mērķiem. Raksturīgākais ir dārzu vai zāliena...

Ar mērķi paplašināt informācijas kanālus par klientiem izrakstītajiem rēķiniem, no 2021.gada septembra vienlaicīgi ar ikmēneša pakalpojumu rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu, uz klienta norādīto tālruni tiks nosūtīta SMS, kurā norādīts rēķina numurs, summa apmaksai, kā arī apmaksas termiņš.

No 2021.gada 1.septembra tajā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kāda tā bija līdz 2021.gada 30.jūnijam, jeb Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos tiek paaugstināta maksa par sauso sadzīves atkritumu izvešanu. Maksa pieaugums ir...

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka laikā no 2021.gada 23. - 27. augustam Vircavas ciemā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija ar dūmu detektoru, lai noteiktu tās vietas, kur centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus kanalizācijas notekūdeņi.

Lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas sniegšanu klientiem par abu Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, rēķiniem, plānotiem vai neplānotiem pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, avārijām vai citām ārkārtas situācijām, SIA "Jelgavas novada KU" un SIA "Ozolnieku KSDU" uzsāk klientu kontaktinformācijas datu bāzes...

Lai nodrošinātu ārkārtas situāciju novēršanu ar ūdenssaimniecību saistītos pakalpojumos, ārpus uzņēmuma darba laika, SIA "Jelgavas novada KU" ir izveidots avārijas dienests. Saistībā ar šī dienesta darbību, ir svarīgi iegaumēt vairākus būtiskus nosacījumus:

SIA "Jelgavas novada KU" dara zināmu, ka arī 2021.gadā "laicīgie" kapusvētki, jeb mirušo atceres dienas Jelgavas novada kapsētās netiks organizēti. Iemesls šādam lēmumam ir tieši tas pats, kas 2020.gadā - ar COVID-19 saistītie ierobežojumi.

SIA "Jelgavas novada KU" jau ilgstoši saņem pārmetumus par ūdens patēriņa starpību, jeb tautā sauktu - "ūdens zudumu" sadalīšanu. Līdz šim klientu norēķinu sistēma pieļāva tikai vienu ūdens zudumu sadalīšanas veidu - proporcionāli dzīvokļu skaitam. Pirmajā mirklī šķiet - nav nekā netaisnīga, par starpībām maksā visi vienādi. Taču iedziļinoties,...

No 2021.gada 1.februāra vairs netiks izskatīti pieteikumi, kuros tiek lūgts izsūtīt pa pastu sadzīves atkritumu izvešanas grafikus. Šādas informācijas sagatavošana, nogādāšana pastā un pasta piegāde ir saistīta ar nesamērīgām un nelietderīgām izmaksām un papildu laika patēriņu.

SIA "Jelgavas novada KU" informē, ka turpmāk informāciju par deklarēto personu skaitu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos varēs iesniegt 2 dokumentu veidos, kas nodrošina to juridisko spēku:

Sestdien, 2020.gada 7.novembrī visās Jelgavas novada pašvaldības kapsētās Svecīšu vakars.

Ņemot vērā daudzu klientu pārmetumus par to, ka zvanot uz vienoto pakalpojumu tālruni 8848, zvanītājam tiek piemērots paaugstināts tarifs, kā arī izvērtējot SIA "Jelgavas novada KU" finansiālās iespējas, no 2020.gada novembra vienotais informatīvais tālrunis 8848 klientiem kļūst par bezmaksas. Tas nozīmē, ka zvanot uz šo numuru, klientam vispār...

2020.gada oktobra mēnesī Jelgavas novadā tiks veikta dzeramā ūdens sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. Vēršam uzmanību uz to, ka dezinfekcijas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms...

Ņemot vērā ar COVID-19 saistīto ierobežojumu noteikšanu šī gada pavasarī, kā arī to, ka nebija iepriekš paredzama ne šo ierobežojumu, ne ārkārtas stāvokļa atcelšana, tika pieņemts lēmums 2020.gadā Jelgavas novada pašvaldības kapsētās kapusvētkus nerīkot. Jā, šobrīd ārkārtas stāvoklis ir atcelts un pakāpeniski tiek mazināti arī ierobežojumi, taču,...

Lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu dezinfekciju koronavīrusa "COVID-19" izplatības ierobežošanai un inficēšanās risku mazināšanai, SIA "Jelgavas novada KU" no 2020.gada 30.marta uzsāks dezinfekciju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Dezinfekcijas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta visiem...

SIA "Jelgavas novada KU" ir uzsākusi sadarbību ar tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu www.Bill.me. Pārejas periodā līdz šī gada beigām saņemt rēķinus un nodot komercuzskaites mēraparātu rādījumus varēs gan esošajā mans.jnku.lv, gan jaunajā www.Bill.me platformā.

Kā rādās, KORON vīruss ietekmē ne tikai cilvēkus, bet arī tālruņus. 28.februārī pēkšņi, no JNKU neatkarīgu iemeslu dēļ, ir apklusuši visi fiksētie JNKU tālruņi. Ņemot vērā, ka būtiskākais iemesls saziņai ar JNKU šobrīd ir informācijas nodošana par skaitītāju rādījumiem, līdz brīdim, kamēr atjaunosies fiksēto tālruņu darbība, aicinām izmantot citus...

No 2020.gada būtiski tiek mainīta lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas kārtība Jelgavas novadā. Ir nolemts atteikties no ierastās prakses - pavasaros un rudeņos organizēt akciju, kuras ietvaros visos novada ciemos un blīvāk apdzīvotajās vietās uz vairākām dienām tika novietoti 8 kubikmetru atkritumu konteineri un iedzīvotāji paši atveda un...

No 2020.gada marta pieaug maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Tā lēma Jelgavas novada dome 2020.gada janvāra sēdē. Jaunais tarifs - 18,52 EUR (bez PVN) līdzšinējo 17,11 EUR (bez PVN) vietā. Palielinājums attiecībā pret līdzšinējo tarifu ir 8,22%. Iemesli šādam cenu kāpumam ir: